Postavljanje/uklanjanje objektiva

Prije postavljanja ili uklanjanja objektiva isključite fotoaparat.

 1. Uklonite poklopac kućišta (A) s fotoaparata i stražnji poklopac objektiva (B) sa stražnjeg dijela objektiva.

  • Preporučujemo da pričvrstite prednji poklopac objektiva kad završite sa snimanjem.
 2. Postavite objektiv tako da poravnate dvije bijele oznake (oznake za postavljanje) na objektivu i fotoaparatu.

  • Držite fotoaparat s područjem za postavljanjem objektiva usmjerenim prema dolje kako biste spriječili prodiranje prašine ili nečistoća u fotoaparat.
 3. Lagano gurnite objektiv prema fotoaparatu i okrećite ga polako u smjeru strelice dok ne sjedne na svoje mjesto.

  • Objektiv pri postavljanju držite ravno.

Uklanjanje objektiva

Tipka za otpuštanje objektiva (A) zadržite pritisnutim i okrećite objektiv u smjeru strelice dok se ne zaustavi.

Nakon uklanjanja objektiva postavite poklopac kućišta na fotoaparat te poklopce objektiva na prednju i stražnju stranu objektiva kako biste spriječili prodiranje prašine ili nečistoća u fotoaparat i objektiv.

Napomena

 • Objektiv postavljajte/uklanjajte brzo i u okruženju bez prašine.
 • Nemojte pritiskati tipku za otpuštanje objektiva prilikom postavljanja objektiva.
 • Nemojte na silu pričvršćivati objektiv.
 • Adapter za postavljanje (prodaje se zasebno) neophodan je za korištenje A-mount objektiva (prodaje se zasebno). Pri upotrebi adaptera za postavljanje pregledajte priručnik za rad isporučen s adapterom za postavljanje.
 • Ako želite snimati slike preko cijelog kadra, koristite objektiv kompatibilan s veličinom cijelog kadra.
 • Kada upotrebljavate objektiv s priključkom za tronožac, priključite tronožac u priključak za tronožac kako biste izbalansirali težinu objektiva.
 • Pri nošenju fotoaparata na koji je pričvršćen objektiv čvrsto držite i fotoaparat i objektiv.
 • Pri zumiranju i namještanju izoštravanja nemojte držati dio objektiva koji izlazi iz fotoaparata.