Odabir memorijske kartice za reprodukciju (Select Playback Media)

Odabir memorijske kartice za reprodukciju.

  1. MENU (Playback) › [Select Playback Media] › Željeni utor.

Pojedinosti stavke izbornika

Slot 1:
Odabir utora 1.
Slot 2:
Odabir utora 2.

Napomena

  • Slike se ne reproduciraju kada u odabrani utor nije umetnuta memorijska kartica. Odaberite utor u koji je umetnuta memorijska kartica.
  • Kada odaberete [Date View] pod [View Mode], fotoaparat reproducira samo slike s memorijske kartice odabrane s [Select Playback Media].