Pretpreg. otv. blende

Kada pritisnete i zadržite tipku kojoj ste dodijelili funkciju [Aperture Preview] otvor blende postavlja se na zadanu vrijednost otvora blende i možete provjeriti zamućenje prije snimanja.

  1. MENU(Camera Settings2) › [Custom Key] › funkciju [Aperture Preview] postavite na željenu tipku.
  2. Povećajte sliku pritiskom na tipku kojoj ste dodijelili funkciju [Aperture Preview].

Savjet

  • Iako možete promijeniti vrijednost otvora blende tijekom pretpregleda, objekt može postati defokusiran ako odaberete svjetliji otvor blende. Preporučujemo da ponovno prilagodite izoštravanje.