Anti-flicker Shoot. (fotografija)

Otkriva svjetlucanje/treperenje umjetnih izvora svjetla kao što su je fluorescentno osvjetljenje i tempira snimanje slika na trenutke kada će svjetlucanje imati manji utjecaj.

Ova funkcija smanjuje razlike u ekspoziciji i tonu boje koju uzrokuje treperenje između gornje površine i donje površine snimke s velikom brzinom okidača i tijekom kontinuiranog snimanja.

 1. MENU (Camera Settings1) › [Anti-flicker Shoot.][On].
 2. Pritisnite tipku okidača dopola i snimite sliku.
  • Proizvod otkriva treperenje kada je tipka okidača pritisnuta dopola.

Pojedinosti stavke izbornika

Isključeno:
Ne smanjuje utjecaje uzrokovane treperenjem.
On:
Smanjuje utjecaje uzrokovane treperenjem. Kada fotoaparat otkrije treperenje dok je tipka okidača pritisnut dopola, prikazuje se (ikona treperenja).

Savjet

 • Ton boje rezultantne snimke može se razlikovati kada isti prizor snimate s različitim brzinama okidača. Ako se to dogodi, preporučujemo snimanje u načinu [Shutter Priority] ili [Manual Exposure] s nepromjenjivom brzinom okidača.
 • Snimanje bez treperenja provodi se pritiskanjem tipke AF-ON (AF On).
 • Snimanje bez treperenja provodi se pritiskom tipke okidača dopola ili pritiskanjem tipke AF-ON (AF On), čak i u načinu ručnog fokusiranja.

Napomena

 • Kada funkciju [Anti-flicker Shoot.] uključite s [On], iskoristivo područje za AF otkrivanje faze za snimanje punog kadra smanjuje se.
 • Kada funkciju [Anti-flicker Shoot.] uključite s [On], kašnjenje pri otpuštanju okidača može se malo povećati. U načinu kontinuiranog snimanja brzina snimanja može se smanjiti, ili interval između snimki može postati nepravilan.
 • Fotoaparat otkriva treperenje samo kada je frekvencija izvora svjetlosti 100 Hz ili 120 Hz.
 • Ovisno o izvoru svjetlosti i uvjetima snimanja, poput tamne pozadine, fotoaparat ne može utvrditi treperenje.
 • Čak i ako fotoaparat utvrdi treperenje, ovisno o izvoru svjetlosti i situaciji snimanja, utjecaji uzrokovani treperenjem možda se ne mogu dovoljno smanjiti. Preporučujemo da prethodno provedete ispitno snimanje.
 • Funkcija [Anti-flicker Shoot.] nedostupna je pri snimanju u sljedećim situacijama:
  • Tijekom snimanja s bljeskalicom
  • [Silent Shooting]
  • Način snimanja videozapisa
 • Ton boje na rezultantnim snimkama može se razlikovati ovisno o postavci pod [Anti-flicker Shoot.].