Mogućnosti prilagodbe fotoaparata

Fotoaparat je opremljen različitim značajkama za prilagodbu, poput registriranja funkcija i postavki snimanja na prilagodljive tipke. Možete kombinirati preferirane postavke kako biste fotoaparat prilagodili za lakši rad.

Pojedinosti o konfiguriranju postavki i njihovoj upotrebi pregledajte stranicu za svaku funkciju.


Dodjela često korištenih funkcija tipkama ( Custom Key/ Custom Key/ Custom Key)

Funkcije tipki, uključujući prilagodljive tipke (C1 do C4), možete mijenjati prema vlastitim preferencama. Često korištene funkcije preporučuje se dodijeliti lako dostupnim tipkama kako biste jednostavnim pritiskom odgovarajuće tipke pozvali dodijeljene funkcije.


Registriranje često korištenih funkcija na tipku Fn (Function menu)

Ako u načinu snimanja često korištene funkcije registrirate na Function menu, registrirane funkcije jednostavno na zaslonu možete prikazati pritiskom tipke Fn (Function). Na zaslonu Function menu odabirom ikona možete pozvati željene funkcije.


Izbornik Function


Kombiniranje često korištenih funkcija na zaslonu izbornika ( My Menu)

Ako često korištene stavke iz izbornika, primjerice snimanje, reprodukciju i mrežni izbornik, kombinirate na zaslonu "My Menu", brzo možete pristupiti željenim stavkama izbornika.


Dodjela različitih funkcija kotačiću i zamjena funkcije na kotačiću ( My Dial Settings )

Željene funkcije možete dodijeliti prednjem/stražnjem kotačiću i upravljačkom kotačiću, a pod postavke "My Dial 1 – 3" možete registrirati do tri kombinacije postavki na fotoaparatu.

Primjer: Za modele s prednjim/stražnjim kotačićem


Brza prilagodba postavki snimanja prizoru ( / Memory)

Postavke prikladne za prizor* možete registrirati u fotoaparat ili na memorijsku karticu te ih jednostavno pozvati kotačićem za način rada itd.

* Postavke prilagodljivih tipki nije moguće registrirati.


Spremanje prilagođenih postavki fotoaparata na memorijsku karticu (Save/Load Settings)

Postavke fotoaparata* na memorijsku karticu možete spremiti funkcijom [Save/Load Settings]. Funkcija je vrlo praktična kada želite sigurnosno kopirati postavke, ili za uvoz postavki na drugi fotoaparat istog modela i sl.

* Neke postavke nije moguće spremiti na memorijsku karticu.