Save/Load Settings

Postavke fotoaparata možete spremiti/učitati na/s memorijske kartice. Također možete učitati postavke s drugog fotoaparata istog modela.

  1. MENU › (Setup) › [Save/Load Settings] › željena stavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Save:
Sprema trenutne postavke ovog fotoaparata na memorijsku karticu.
Load:
Učitava postavke s memorijske kartice na ovaj fotoaparat.


Postavke koje nije moguće spremiti

Sljedeće parametre za postavljanje nije moguće spremiti funkcijom [Save/Load Settings]. (Stavke izbornika bez parametara za postavljanje poput [Focus Magnifier] nisu navedene).

Camera Settings1
/ Recall
/ Memory
AF Micro Adj.
White Balance: Custom 1/Custom 2/Custom 3
Registriranje lica

Camera Settings2
Zoom

Mreža
Fun. FTP prijenosa
Wi-Fi postavke
Uredi naziv uređaja
Import Root Certificate
Security(IPsec)


Reprodukcija
Način prikaza

Postavke
Language
Postavke dat./vrem.
Postavka područja
IPTC Information
Inf. o autor. pravima

Savjet

  • Stavke pod [My Menu] spremaju se na memorijsku karticu.

Napomena

  • Možete spremiti do 10 postavki po memorijskoj kartici. Nakon spremanja 10 postavki nije moguće izvesti funkciju [Save New]. Prebrišite postojeće postavke.
  • Za spremanje ili učitavanje podataka primjenjuje se samo utor Slot 1. Odredišni utor za snimanje/učitavanje nije moguće promijeniti.
  • Nije moguće učitati postavke s drugog modela fotoaparata.