Umetanje/uklanjanje memorijske kartice

Pojašnjava umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno) u proizvod.

 1. Otvorite poklopac memorijske kartice.

 2. Umetnite SD karticu u utor 1.
  • Kada upotrebljavate dvije memorijske kartice, drugu umetnite u utor 2.

  • Umećite memorijsku karticu tako da strana s terminalima bude usmjerena prema vama sve dok se ne uglavi.

  Vrste memorijskih kartica koje je moguće umetnuti u utore za memorijske kartice

  Utor 1 (gornji) i utor 2 (donji) podržavaju samo SD memorijske kartice (kompatibilne s UHS-II).

  • Ovaj fotoaparat nema podršku za medije Memory Stick.
 3. Zatvorite poklopac.

Savjet

 • Kada prvi put upotrebljavate memorijsku karticu s fotoaparatom, preporučujemo da karticu formatirate u fotoaparatu za stabilniji rad memorijske kartice.
 • Utor za memorijsku karticu za snimanje možete promijeniti odabirom MENU (Setup)[Rec. Media Settings][Prioritize Rec. Media].
 • Za istovremeno snimanje iste slike na dvije memorijske kartice ili za sortiranje snimki na dvije memorijske kartice prema vrsti slike (fotografija/videozapis) odaberite MENU (Setup) › [Rec. Media Settings][Recording Mode].

Uklanjanje memorijske kartice

Otvorite poklopac memorijske kartice i uvjerite se kako pristupna lampica A ne svijetli, a zatim lagano pritisnite memorijsku karticu kako biste je izvadili.