Provjera fotoaparata i isporučenih artikala

Broj u zagradi označava broj komada.

 • Kamera (1)
 • Punjač baterije (1)

 • Kabel za napajanje (mrežni vod) (1)*

  * Uz fotoaparat može biti priloženo više kabela za napajanje. Upotrijebite onaj koji odgovara za vašu državu/regiju.

 • Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FZ100 (1)

 • Kabel USB Type-C™ (1)

 • Traka za nošenje na ramenu (1)

 • Poklopac kućišta (1) (pričvršćen na fotoaparat)

 • Štitnik kabela (1)

 • Poklopac nosača (1) (pričvršćen na fotoaparat)
 • Poklopac okulara (1) (pričvršćen na fotoaparat)
 • Priručnik s uputama (1)
 • Referentni priručnik (1)