Privremena promjena funkcije na kotačiću (My Dial Settings)

Željene funkcije možete dodijeliti prednjem kotačiću, stražnjem kotačiću i upravljačkom kotačiću, a pod postavke "My Dial" možete registrirati do tri kombinacije postavki. Možete brzo pozvati ili promijeniti spremljene postavke "My Dial" (Moj kotačić) pritiskom na prilagođenu tipku koju ste dodijelili unaprijed.

Registriranje funkcije pod "My Dial"

Funkcije koje želite dodijeliti prednjem kotačiću, stražnjem kotačiću i upravljačkom kotačiću registrirajte kao [My Dial 1] do [My Dial 3].

 1. MENU ›(Camera Settings2) › [My Dial Settings].
 2. Odaberite jedan od kotačića za (My Dial 1) i pritisnite sredinu upravljačkog kotačića.
 3. Gornjom/donjom/lijevom/desnom stranom upravljačkog kotačića odaberite funkciju koju želite dodijeliti te pritisnite sredinu upravljačkog kotačića.

  • Odaberite "--" (Not set) za kotačić kojemu ne želite dodijeliti funkcije.
 4. Nakon odabira funkcija za kotačiće pod (My Dial 1) ponavljanjem 2. i 3. koraka , odaberite [OK].

  Postavke za (My Dial 1) registriraju se.

  • Ako želite registrirati i (My Dial 2) i (My Dial 3), pratite prethodno opisani postupak.


Dodjela tipke za pozivanje postavki "My Dial"

Dodijelite prilagodljivu tipku kako biste pozvali registrirane postavke "My Dial".

 1. MENU ›(Camera Settings2) › [Custom Key] ili [Custom Key] › odaberite tipku koju želite primjenjivati za pozivanje funkcije "My Dial".
 2. Odaberite broj postavke "My Dial" koju želite pozvati ili uzorak za zamjenu postavki "My Dial".


Pojedinosti stavke izbornika

My Dial 1 during Hold /My Dial 2 during Hold/My Dial 3 during Hold:
Dok tipku držite pritisnutom, funkcije registrirane pod [My Dial Settings] dodijeljene su kotačiću.
My Dial 1›2›3 :
Svakim pritiskanjem tipke funkcija se mijenja sljedećim redoslijedom: "Normalna funkcija › Funkcija pod My Dial 1 › Funkcija pod My Dial 2 › Funkcija pod My Dial 3 › Normalna funkcija".
Toggle My Dial 1 /Toggle My Dial 2/Toggle My Dial 3:
Funkcija registrirana s [My Dial Settings] održava se i ako tipku ne držite pritisnutom. Ponovno pritisnite tipku za povratak na normalnu funkciju.


Snimanje uz promjenu postavki s "My Dial"

Tijekom snimanja "My Dial" možete pozvati prilagodljivom tipkom te snimati uz mijenjanje postavki snimanja okretanjem prednjeg kotačića, stražnjeg kotačića i upravljačkog kotačića.


U sljedećem primjeru funkcije navedene u nastavu registrirane su pod "My Dial", a funkcija [My Dial 1›2›3] dodijeljena je tipki C1 (Custom 1).

My Dial 1 My Dial 2 My Dial 3
Kotačić za upravljanje ISO Balans bijele boje Nije postavljeno
Prednji kotačić Av Kreativni stil Move AF Point:L/R
Stražnji kotačić Tv Foto efekt Move AF Point:U/D
 1. Pritisnite tipku C1 (Custom1).

  Funkcije registrirane pod [My Dial 1] dodjeljuju se upravljačkom kotačiću, prednjem kotačiću i stražnjem kotačiću.

  • Ikone prikazane u nastavku prikazuju se u donjem dijelu zaslona.

 2. Upravljački kotačić okrećite kako biste zadali ISO vrijednost, prednji kotačić kako biste zadali vrijednost otvora blende, a stražnji kotačić za postavljanje brzine okidača.
 3. Ponovno pritisnite tipku C1. Funkcije registrirane pod [My Dial 2] dodjeljuju se upravljačkom kotačiću, prednjem kotačiću i stražnjem kotačiću.
 4. Upravljački kotačić okrećite kako biste zadali [White Balance], prednji kotačić kako biste zadali [Creative Style], stražnji kotačić za postavljanje efekta [Picture Effect].
 5. Ponovno pritisnite tipku C1 i promijenite postavke vrijednosti funkcija registriranih pod [My Dial 3].
 6. Za snimanje pritisnite tipku okidača.

Napomena

 • Postavke pod "My Dial" u kojima je svaki kotačić postavljen na [Not set] ne pozivaju se pritiskom prilagodljive tipke. Također se preskaču pod [My Dial 1›2›3].
 • Čak i ako je kotačić zaključan funkcijom [Lock Operation Parts], privremeno se otključava pozivanjem "My Dial".