Recall (Camera Settings1/Camera Settings2)

Omogućuje snimanje slike nakon poziva često korištenih načina rada ili postavki prethodno registriranih s funkcijom [/ Memory].

  1. Kotačić za način postavite na 1, 2 ili 3 (Memory recall).
  2. Za potvrdu pritisnite sredinu kotačića upravljačkog kotačića.
    • Registrirane načine rada ili postavke također možete pozvati odabirom MENU › (Camera Settings1) › [/ Recall].

Savjet

  • Za pozivanje postavki registriranih na memorijskoj kartici, kotačić za način rada postavite na MR 1, 2, 3 (Memory recall), a zatim odaberite željeni broj pritiskom lijeve/desne strane upravljačkog kotačića.
  • Ako pozovete postavke registrirane na memorijsku karticu, postavke se pozivaju s memorijske kartice u utoru navedenom pod [Select Media]. Utor za memorijsku karticu možete potvrditi odabirom MENU › (Camera Settings1) › [Select Media].
  • Fotoaparat može pozvati postavke koje su na memorijsku karticu registrirane drugim fotoaparatom istog modela.

Napomena

  • Ako nakon dovršetka postavljanja snimanja postavite funkciju [/ Recall], prednost se daje registriranim postavkama, a originalne mogu postati nevaljane. Prije snimanja provjerite indikatore na zaslonu.