Područje izoštrav.

Odabire područje izoštravanja. Upotrijebite ovu funkciju kada imate poteškoća s izoštravanjem u načinu automatskog izoštravanja.

 1. MENU (Camera Settings1) › [Focus Area] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Wide :
Automatski izoštrava objekt koji pokriva čitav zaslon. Kada pritisnite tipku zatvarača do pola u načinu snimanja fotografija, zeleni okvir prikazuje se oko područja koje je izoštreno.
Zone :
Odaberite zonu na monitoru koju želite izoštriti i proizvod će automatski odabrati područje izoštravanja.
Center :
Automatski izoštrava objekt na sredini slike. Koristite zajedno s funkcijom zaključavanja izoštravanja za kreiranje željene kompozicije.
Flexible Spot :
Omogućuje vam da premjestite okvir izoštravanja na željeno mjesto na zaslonu te da izoštrite iznimno maleni objekt na malom području.
Expand Flexible Spot :
Ako proizvod ne može izoštriti jednu odabranu točku, upotrijebit će točke izoštravanja i oko fleksibilne točke kao sekundarno područje prioriteta za izoštravanje.
Tracking:
Kada je tipka zatvarača pritisnuta dopola i zadržana u tom položaju, proizvod prati objekt unutar odabranog područja automatskog izoštravanja. Ova je postavka dostupna samo kada je način fokusiranja [Focus Mode] postavljen na [Continuous AF]. Postavite pokazivač na [Tracking] na zaslonu s postavkama [Focus Area], a zatim odaberite željeno područje kako biste započeli praćenje s lijevom i desnom stranom upravljačkog kotačića. Početno područje praćenja možete pomaknuti na željenu točku i označavanjem područja kao zone, fleksibilne točke ili proširene fleksibilne točke.


Primjeri prikaza kadra za fokusiranje

Kadar za fokusiranje razlikuje se kako slijedi.


Prilikom fokusiranja na veće područje

Prilikom fokusiranja na manje područje

 • Kada je područje [Focus Area] postavljeno na funkciju [Wide] ili [Zone], okvir za fokusiranje može se mijenjati između "Prilikom fokusiranja na veće područje" i "Prilikom fokusiranja na manje područje" ovisno o objektu ili situaciji.
 • Kada postavite objektiv A-mount s adapterom za postavljanje (LA-EA1 ili LA-EA3) (prodaju se zasebno), može se prikazati okvir za fokusiranje za "Prilikom fokusiranja na manje područje".

Ako se izoštravanje postiže automatski na temelju cijelog raspona monitora

 • Kada koristite funkciju zumiranja različitu od optičkog zumiranja, postavka [Focus Area] onemogućena je, a kadar fokusiranja prikazuje se istočkanom crtom. AF funkcionira tako da je prioritet na i oko središnjeg područja.


Pomicanje područja izoštravanja

 • Područje fokusiranja možete pomicati pod [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot], [Zone], [Tracking: Flexible Spot], [Tracking: Expand Flexible Spot] ili [Tracking: Zone] s višestrukim biračem. Ako [Focus Standard] unaprijed dodijelite sredini višestrukog birača, okvir za fokusiranje možete vratiti u središte monitora pritiskom sredine višestrukog birača.
 • Kadar za fokusiranje možete brzo pomaknuti tako da ga dodirnete i povučete na monitoru. Prethodno postavite [Touch Operation] na [On], a [Func. of Touch Operation] na [Touch Focus].


Privremeno praćenje objekta (Tracking On)

Kada prethodno pritisnete i zadržite prilagodljivu tipku kojoj ste dodijelili funkciju [Tracking On], privremeno je moguće promijeniti postavku za [Focus Area] na [Tracking]. Postavka [Focus Area] prije uključenja funkcije [Tracking On] prijeći će na ekvivalentnu postavku [Tracking].

Primjer:

[Focus Area] prije uključenja [Tracking On] [Focus Area] dok je funkcija [Tracking On] uključena
[Wide] [Tracking: Wide]
[Flexible Spot: S] [Tracking: Flexible Spot S]
[Expand Flexible Spot] [Tracking: Expand Flexible Spot]

Savjet

 • U zadanim je postavkama opcija [Focus Area] dodijeljena tipki C2.

Napomena

 • Funkcija [Focus Area] zaključana je na [Wide] u sljedećim situacijama:
  • [Inteligentno autom.]
 • Područje izoštravanja se možda neće osvijetliti tijekom neprekidnog snimanja ili kada se tipka zatvarača pritisne do kraja odjednom.
 • Kada je kotačić za način rada postavljen na (Movie) ili kao i tijekom snimanja videozapisa, [Tracking] nije moguće odabrati kao [Focus Area].
 • Kada je funkcija [Subject Detection] pod [Face/Eye AF Set.] postavljena na [Animal], funkciju [Tracking] nije moguće odabrati kao [Focus Area].