Function Ring(Lens)

Možete odabrati koju od sljedećih funkcija želite dodijeliti prstenu za funkcije na objektivu: električno fokusiranje (električni fokus) ili izmjena kuta prikaza između punog okvira i APS-C/Super 35 mm (dostupno samo s kompatibilnim objektivima).


Pojedinosti potražite u uputama za rad isporučenima s objektivom.

  1. MENU (Camera Settings2) › [Function Ring(Lens)]› željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Power Focus:
Položaj fokusiranja pomiče se prema beskonačnosti kada prsten za funkcije pomaknete udesno. Položaj fokusiranja pomiče se bližem dometu kada prsten za funkcije pomaknete ulijevo.
/Full Frame Select:
Okretanjem prstena za funkcije kut prikaza mijenja se između punog kadra i APS-C/Super 35 mm.
  • Kut prikaza mijenja se neovisno o smjeru u kojem okrenete prsten za funkcije.