Display as Group

Postavljanje prikaza kontinuirano snimljenih slika ili slika snimljenih s intervalima u grupi.

  1. MENU › (Playback) › [Display as Group] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Slike se prikazuju u grupi.
Isključeno:
Slike se ne prikazuju u grupi.

Savjet

  • Sljedeće slike se grupiraju.
    • Slike snimljene s načinom [Drive Mode] postavljenim na [Cont. Shooting] (jedan slijed slika snimljen kontinuirano zadržavanjem tipke okidača tijekom kontinuiranog snimanja postaje jedna grupa.)
    • Slike snimljene s funkcijom [Interval Shoot Func.] (slike snimljene tijekom jedne sesije snimanja s intervalima postaju grupa.)
  • Na zaslonu indeksa slika iznad grupe se prikazuje .

Napomena

  • Slike je moguće grupirati i prikazati samo kad je način [View Mode] postavljen na [Date View]. Kada nije postavljen na [Date View], slike je nemoguće grupirati i prikazati, čak i ako je funkcija [Display as Group] uključena s [On].
  • Ako izbrišete grupu, sve slike u grupi bit će izbrisane.