SteadyShot postavke

Možete snimati s prikladnom postavkom SteadyShot za postavljeni objektiv.

  1. MENU (Camera Settings2)[SteadyShot][On].
  2. [SteadyShot Settings][SteadyShot Adjust.] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Automatski:
Automatski primjenjuje funkciju SteadyShot sukladno informacijama preuzetima s postavljenog objektiva.
Ručno:
Primjenjuje funkciju SteadyShot sukladno žarišnoj duljini postavljenoj pod [SteadyS. Focal Len.]. (8 mm – 1000 mm)
  • Provjerite indeks žarišne duljine (A) i postavite žarišnu duljinu.

Napomena

  • Funkcija SteadyShot možda neće raditi optimalno po uključenju napajanja, odmah nakon usmjeravanja fotoaparata prema objektu ili kada je tipka okidača pritisnut do kraja bez zaustavljanja na pola puta.
  • Pri upotrebi tronošca i sl. obavezno isključite funkciju SteadyShot jer ona može uzrokovati pogrešku pri snimanju.
  • Postavke [SteadyShot Settings] bit će nedostupne kada je funkcija MENU(Camera Settings2)[SteadyShot] isključena s [Off].
  • Kada fotoaparat ne može dobiti informacije o žarišnoj duljini od objektiva, funkcija SteadyShot ne radi ispravno. Funkciju [SteadyShot Adjust.] postavite na [Manual], a funkciju [SteadyS. Focal Len.] uskladite s objektivom kojeg upotrebljavate. Trenutačno postavljena vrijednost za žarišnu duljinu SteadyShot prikazuje se na strani .
  • Kad upotrebljavate objektiv SEL16F28 (prodaje se zasebno) s telekonverterom i sl., funkciju [SteadyShot Adjust.] postavite na [Manual] te postavite žarišnu duljinu.
  • Kada funkciju [SteadyShot] postavite na [On]/[Off], postavke fotoaparata i objektiva za SteadyShot mijenjaju se istovremeno.
  • Ako je objektiv opremljen sa sklopkom za SteadyShot, postavke je moguće mijenjati samo sklopkom na objektivu. Postavke nije moguće mijenjati na fotoaparatu.