Napomene o punjenju kompleta baterija

  • Ako žaruljica punjenja proizvoda brzo treperi tijekom punjenja, izvadite komplet baterija koji punite i ponovno ga čvrsto umetnite u proizvod. Ako žaruljica punjenja opet treperi, to može značiti da je baterija neispravna ili da je umetnut komplet baterija koji nije navedene vrste. Provjerite je li komplet baterija navedene vrste.
    Ako je baterija navedene vrste, prvo je uklonite, a zatim umetnite potpuno novu ili drugu bateriju kako biste provjerili puni li se umetnuta baterija ispravno. Ako se novoumetnuta baterija puni ispravno, možda je prethodno umetnuta baterija neispravna.