AEL sa zatv. (fotografija)

Određuje hoće li se ekspozicija fiksirati kada pritisnete tipku zatvarača do pola.
Odaberite [Off] za zasebnu prilagodbu fokusiranja i ekspozicije.

  1. MENU(Camera Settings1) › [AEL w/ shutter] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Automatski:
Fiksira ekspoziciju nakon automatske prilagodbe izoštravanja kada pritisnete tipku okidača do pola ako je [Focus Mode] postavljen na [Single-shot AF]. Kada je način [Focus Mode] postavljen na [Automatic AF], a proizvod utvrdi kretanje objekta ili snimate niz slika, fiksna ekspozicija se prekida.
On:
Fiksira ekspoziciju kada pritisnete tipku okidača do pola.
Isključeno:
Ne fiksira ekspoziciju kada pritisnete tipku okidača do pola. Upotrijebite ovaj način kada želite odvojeno prilagoditi izoštravanje i ekspoziciju.
Proizvod nastavlja prilagođavati ekspoziciju tijekom snimanja u načinu [Cont. Shooting].

Napomena

  • Rad pomoću tipke AEL ima prioritet nad postavkom [AEL sa zatv.].