Sm. š. duge eks. (fotografija)

Kada postavite brzinu zatvarača na 1 sekundu ili duže (snimanje s dugom ekspozicijom), smanjenje šuma bit će uključeno onoliko dugo koliko je zatvarač otvoren. Kada je uključena ta funkcija, smanjuje se zrnati šum tipičan za duge ekspozicije.

  1. MENU (Camera Settings1)[Long Exposure NR] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Aktivira smanjenje šuma na onoliko dugo koliko je zatvarač otvoren. Kada je u tijeku smanjenje šuma, pojavljuje se poruka i ne možete snimiti sljedeću fotografiju. Odaberite ovo da biste odredili prioritet kvalitete slike.
Isključeno:
Ne aktivira smanjenje šuma. Odaberite ovo da biste odredili prioritet vremena snimanja.

Napomena

  • Smanjenje šuma možda se neće aktivirati čak i ako je stavka [Long Exposure NR] postavljena na [On] u sljedećim situacijama:
    • Način [Drive Mode] postavljen je na [Cont. Shooting] ili [Cont. Bracket].
  • Funkciju [Long Exposure NR] nije moguće isključiti s [Off] u sljedećim načinima snimanja:
    • [Inteligentno autom.]