Lens Comp.

Kompenzira sjenčanje u uglovima zaslona ili smetnje na zaslonu, ili smanjuje odstupanja boje u uglovima zaslona koje uzrokuje karakteristike pojedinih objektiva.

  1. MENU (Camera Settings1)[Lens Comp.] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Shading Comp.:
Postavlja automatsku kompenzaciju tame u uglovima zaslona. ([Auto]/[Off])
Chromatic Aberration Comp.:
Postavlja automatsko smanjenje odstupanja boje u uglovima zaslona. ([Auto]/[Off])
Distortion Comp.:
Postavlja automatsku kompenzaciju smetnji u uglovima zaslona. ([Auto]/[Off])

Napomena

  • Ova funkcija dostupna je samo kada upotrebljavate objektive koji omogućuju automatsku kompenzaciju.
  • Ovisno o vrsti objektiva, tamu u kutovima zaslona možda nije moguće ispraviti funkcijom [Shading Comp.].
  • Ovisno o postavljenom objektivu, funkcija [Distortion Comp.] nepromjenjivo je postavljena na [Auto] i nije je moguće isključiti s [Off].