Focus Area Limit

Prethodnim ograničavanjem vrsta dostupnih postavki područja fokusiranja možete brže odabrati postavke za [Focus Area].

  1. MENU (Camera Settings1) › [Focus Area Limit] › Dodajte kvačice područjima fokusiranja koje želite koristiti i odaberite [OK].
    Kao postavke bit će dostupne vrste područja fokusiranja označene s .

Savjet

  • Kada funkciju [Switch Focus Area] dodijelite željenoj tipki odabirom MENU (Camera Settings2) › [Custom Key] ili [Custom Key], područje fokusiranja mijenja se pri svakom pritiskanju dodijeljene tipke. Prethodnim ograničavanjem vrsta područja fokusiranja koje je moguće odabrati s [Focus Area Limit] brže možete odabrati željenu postavku područja fokusiranja.

    Ako funkciju [Switch Focus Area] dodijelite prilagodljivoj tipki, preporučuje se ograničiti vrste područja za fokusiranje s [Focus Area Limit].

Napomena

  • Vrste područja fokusiranja bez kvačice nije moguće odabrati u izborniku MENU ili Fn (function). Za odabir dodajte kvačicu s [Focus Area Limit].
  • Ako uklonite kvačicu područja fokusiranja registriranog za [Switch V/H AF Area] ili [AF Area Registration], registrirane vrijednosti će se promijeniti.