FEL zaključavanje

Razina bljeskalice automatski se podešava za optimalnu ekspoziciju objekta pri uobičajenom snimanju s bljeskalicom. Razinu bljeskalice također možete postaviti unaprijed.
FEL: Flash Exposure Level

 1. MENU (Camera Settings2) › [Custom Key] › željena tipka, a potom funkciju [FEL Lock toggle] dodijelite tipki.
 2. Objekt na koji zaključavate FEL postavite u sredinu, a zatim podesite fokus.

 3. Pritisnite tipku na koju je registrirana funkcija [FEL Lock toggle] te postavite jačinu bljeska.
  • Odašilje se probni bljesak.
  • Simbol (FEL lock) uključuje se.
 4. Prilagodite kompoziciju i snimite sliku.

  • Kada želite otključati FEL, ponovno pritisnite tipku na koju je registrirana funkcija [FEL Lock toggle].

Savjet

 • Postavljanjem [FEL Lock hold] možete zadržati postavku dok je tipka pritisnuta. Također, postavljanjem [FEL Lock/AEL hold] i [FEL Lock/AEL tggle.] možete snimati slike sa zaključanim AE u sljedećim situacijama.
  • Kada je način [Flash Mode] postavljen na [Flash Off] ili [Autoflash].
  • Kada se bljeskalica ne može uključiti.
  • Kada upotrebljavate vanjsku bljeskalicu postavljenu na ručni način bljeskanja.

Napomena

 • Kada bljeskalica nije priključena, razinu FEL nije moguće zaključati.
 • Ako je postavljena bljeskalica koja ne podržava zaključavanje razine FEL, prikazuje se poruka o pogrešci.
 • Kada su AE i FEL nepromjenjivo zaključani, se uključuje.