Birač Ev kompenzir.

Kada je kotačić za kompenzaciju ekspozicije postavljen na "0", ekspoziciju možete postaviti prednjim ili stražnjim kotačićem. Ekspoziciju je moguće postaviti u rasponu od -5,0 eV do +5,0 eV.

  1. Kotačić za postavljanje ekspozicije postavite na "0."
  2. MENU(Camera Settings2) › [Dial Ev Comp] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Isključeno:
Ne omogućuje kompenzaciju ekspozicije prednjim ili stražnjim kotačićem.
Prednji kotačić/stražnji kotačić:
Omogućuje kompenzaciju ekspozicije prednjim ili stražnjim kotačićem.

Napomena

  • Kada je funkcija kompenzacije ekspozicije dodijeljena prednjem ili stražnjem kotačiću, svaka funkcija prethodno dodijeljena tom kotačiću dodjeljuje se drugom kotačiću.
  • Postavkama kotačića za kompenzaciju ekspozicije dodjeljuje se prioritet ispred funkcije [Exposure Comp.] u izborniku MENU ili postavkama ekspozicije na prednjem ili stražnjem kotačiću.