AE zaključavanje

Ako je kontrast između objekta i pozadine velik, kao što je slučaj prilikom snimanja pozadinski osvijetljenog objekta ili objekta u blizini prozora, izmjerite svjetlo na točki na kojoj se čini da objekt posjeduje odgovarajuću svjetlinu te zaključajte ekspoziciju prije snimanja. Da biste smanjili svjetlinu objekta, izmjerite svjetlo na točki koja je svjetlija od objekta te zaključajte ekspoziciju cijelog zaslona. Da biste objekt učinili svjetlijim, izmjerite svjetlo na točki koja je tamnija od objekta te zaključajte ekspoziciju cijelog zaslona.
  1. Fokusirajte točku prema kojoj je prilagođena ekspozicija.
  2. Pritisnite tipku AEL.

    Ekspozicija se zaključava i prikazuje se (AE lock).
  3. Nastavite pritiskati tipku AEL, ponovno izoštrite objekt i zatim snimite slike.
    • Nastavite pritiskati tipku AEL tijekom snimanja ako želite nastaviti snimati pomoću fiksirane ekspozicije. Otpustite tipku da bi se ekspozicija vratila na izvornu vrijednost.

Savjet

  • Ako odaberete MENU › (Camera Settings2) › [Custom Key] ili [Custom Key][AEL Button][AEL toggle], ekspoziciju možete zaključati bez zadržavanja tipke pritisnutom.

Napomena

  • Funkcija [ AEL hold] i [ AEL toggle] dostupne su samo za optičko zumiranje.