Prikaz indikatora preostalog vremena prilikom neprekidnog snimanja (Cont. Shoot. Length)

Postavlja se mogućnost prikaza indikatora preostalog vremena za koje je neprekidno snimanje moguće pri istoj brzini snimanja.

  1. MENU (Camera Settings2) › [Cont. Shoot. Length] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Always Display:
indikator se uvijek prikazuje kada je način pogona postavljen na [Cont. Shooting].
Shoot.-Only Display:
indikator se prikazuje samo tijekom neprekidnog snimanja.
Not Displayed:
indikator se ne prikazuje.

Savjet

  • Kada je interna memorija fotoaparata za pohranu u međuspremnik puna, prikazuje se "SLOW" i brzina neprekidnog snimanja smanjuje se.