AF in Focus Mag. (fotografija)

Objekt pomoću automatskog fokusiranja možete točnije izoštriti povećanjem područja u kojem želite fokusirati. Kada se prikazuje povećana slika, možete fokusirati manju površinu od prilagodljive točke.

 1. MENU (Camera Settings1) › [AF in Focus Mag.][On].
 2. MENU (Camera Settings1) › [Focus Magnifier].
 3. Povećajte sliku pritiskom sredine višestrukog birača, a potom podesite položaj pritiskanjem višestrukog birača gore/dolje/lijevo/desno.
  • Omjer povećanja mijenja se svakim pritiskanjem sredine.
 4. Pritisnite tipku zatvarača dopola da biste izoštrili.
  • Fokusiranje se ostvaruje u točki u sredini zaslona.
 5. Za snimanje tipku okidača pritisnite do kraja.
  • Fotoaparat nakon snimanja izlazi iz povećanog zaslona.

Savjet

 • Za točan odabir lokacije koju želite povećati preporučuje se upotreba tronošca.
 • Rezultat automatskog fokusiranja možete provjeriti povećanjem prikazane slike. Ako želite ponovno podesiti položaj fokusa, podesite područje fokusiranja na povećanom zaslonu i potom dopola pritisnite tipku okidača.

Napomena

 • Ako povećate područje na rubu zaslona, fotoaparat možda neće moći fokusirati.
 • Ekspoziciju i balans bijele boje nije moguće podešavati dok je prikazana slika povećana.
 • Funkcija [AF in Focus Mag.] nedostupna je u sljedećim situacijama:
  • Tijekom snimanja videozapisa
  • Ako je [Način izoštravanja] postavljen na [Kontinuirani AF].
  • Kada je način [Focus Mode] postavljen na [Automatic AF], a način snimanja nije odabran P/A/S/M.
  • Kada je način [Focus Mode] postavljen na [Automatic AF], a način [Drive Mode] postavljen na [Cont. Shooting].
  • Kada se upotrebljava adapter za postavljanje (prodaje se zasebno).
 • Dok se prikazuje povećana slika, sljedeće funkcije nedostupne su:
  • [AF oka]
  • [Eye-Start AF]
  • [Pre-AF]
  • [Face/Eye Priority in AF]