Okomita drška

Na ovaj proizvod možete postaviti okomitu dršku (prodaje se zasebno) i snimati okomite slike. Prije postavljanja okomite drške uklonite poklopac baterije.
Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu okomite drške.

Uklanjanje poklopca baterije

Povucite ručicu za oslobađanje poklopca baterije (A) u smjeru koji pokazuje strelica, a potom uklonite poklopac baterije.

Stavljanje poklopca baterije

Umetnite osovinu s jedne strane poklopca baterije u pričvrsno mjesto, a potom gurnite poklopac baterije pričvršćivanjem osovine na suprotnoj strani.

  • Uklonjeni poklopac baterije možete pričvrstiti na okomitu dršku kako ga ne biste izgubili.
  • Kada je okomita drška pričvršćena za proizvod, preostala napunjenost baterije prikazuje se kao .

Savjet

  • Komplet baterija unutar okomite drške moguće je puniti dok je okomita drška pričvršćena na fotoaparat.
    Isključite fotoaparat i povežite ga s uređajem poput računala s pomoću USB kabela.
  • Upotrijebite kabel USB Type-C (isporučeno) ili standardni USB kabel.

Napomena

  • Adapter za postavljanje LA-EA2/LA-EA4 (prodaju se zasebno) i okomita drška nisu dizajnirani za istovremeno postavljanje. Ako ih postavite istovremeno, prostor između adaptera za postavljanje i okomite drške smanjuje se, što otežava držanje fotoaparata.