Ručno fokusiranje

Ako naiđete na poteškoće prilikom izoštravanja u načinu automatskog izoštravanja, izoštravanje možete prilagoditi ručno.

  1. MENU (Camera Settings1) › [Focus Mode][Manual Focus].
  2. Okrenite prsten za izoštravanje da biste postigli jako izoštravanje.

    • Dok okrećete prsten za fokusiranje, na zaslonu se prikazuje udaljenost fokusa.
      Udaljenost fokusa ne prikazuje se ako je pričvršćen adapter za postavljanje (prodaje se zasebno).
  3. Pritisnite tipku okidača do kraja kako biste snimili sliku.

Napomena

  • Dok upotrebljavate tražilo, prilagodite razinu dioptra kako biste postigli odgovarajuće izoštravanje u tražilu.
  • Prikazana udaljenost fokusa samo je primjer.