Brisanje registriranog područja fokusiranja (Del. Regist. AF Area)

Brisanje položaja okvira za fokusiranje registriranog funkcijom [AF Area Registration].

  1. MENU (Camera Settings1) › [Del. Regist. AF Area].