Send to Smartphone Func.: Cnct. during Power OFF

Postavljanje prihvaćanja veza Bluetooth s pametnog telefona kada je fotoaparat isključen. Kada je funkcija [Cnct. during Power OFF] uključena s [On], možete pregledavati slike na memorijskoj kartici fotoaparata te prenositi slike s fotoaparata na pametni telefon primjenom pametnog telefona.

 1. MENU › (Network) › [Send to Smartphone Func.][Cnct. during Power OFF] › željena postavka.

Pojedinosti stavki izbornika

On:
Prihvaćanje veza Bluetooth s pametnog telefona kada je fotoaparat isključen.
Razina baterije postupno se smanjuje kada je fotoaparat isključen. Ako ne želite upotrebljavati funkciju [Cnct. during Power OFF], isključite je.
Off:
Ne prihvaćaju se veze Bluetooth s pametnog telefona kada je fotoaparat isključen.


Pretraživanje/prijenos slika na pametnom telefonu


Prethodna priprema

 1. Na fotoaparatu odaberite MENU › (Network) › [Bluetooth Settings][Bluetooth Function][On].
 2. MENU › (Network) › [Send to Smartphone Func.][Cnct. during Power OFF][On].
 3. Na fotoaparatu odaberite MENU › (Network) › [Bluetooth Settings][Pairing] kako biste prikazali zaslon za uparivanje.
 4. Pokrenite Imaging Edge Mobile na pametnom telefonu i potom na zaslonu [Camera Remote Power ON/OFF] odaberite fotoaparat za uparivanje.


Radnje

 1. Isključite fotoaparat.
 2. Za uključenje fotoaparata na zaslonu softvera Imaging Edge Mobile [Camera Remote Power ON/OFF] odaberite fotoaparat.
  • Uključuje se pristupna žaruljica na fotoaparatu i funkcije za pregledavanje i prijenos postaju dostupne.

Napomena

 • Ako pametni telefon ne upotrebljavate kroz određeno vremensko razdoblje, veza Bluetooth isključuje se. Ponovno odaberite funkciju [Camera Remote Power ON/OFF] na pametnom telefonu.
 • Uključenjem fotoaparat prelazi u način za snimanje, a funkcija [Send to Smartphone Func.] prekida se.