Rec. Media Settings: Auto Switch Media

Ako na memorijskoj kartici ponestane prostora ili ako ste zaboravili umetnuti memorijsku karticu u utor za memorijsku karticu, slike možete snimati na drugu memorijsku karticu.

 1. MENU (Setup) › [Rec. Media Settings][Auto Switch Media] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Fotoaparat automatski pokreće snimanje na drugu memorijsku karticu kada na upotrebljavanoj memorijskoj kartici ponestane prostora ili ako ste zaboravili umetnuti memorijsku karticu.
Isključeno:
Fotoaparat ne izvodi [Auto Switch Media].


Način na koji fotoaparat zamjenjuje upotrebljavani utor za memorijsku karticu

Kada je način [Recording Mode] postavljen na [Standard]:

Kada se slike ne mogu snimati na upotrebljavanu memorijsku karticu, funkcija [Prioritize Rec. Media] automatski provodi zamjenu i slike se snimaju na drugu memorijsku karticu.
Nakon ispunjavanja druge memorijske kartice poslije zamjene, fotoaparat ponovno počinje snimati u prethodni utor.


Primjer: Kada je funkcija [Prioritize Rec. Media] postavljena na [Slot 1]

: Snimanje slika

(A): Snimanje slika na memorijsku karticu više nije moguće (zbog nedostatka prostora itd.).

(B): Memorijska kartica zamjenjuje se s karticom na koju je moguće snimati.Kada se ista slika istovremeno snima na dvije memorijske kartice:

 • Snimanje fotografija s načinom [Recording Mode] postavljenim na [Simult. ()]
 • Snimanje videozapisa s načinom [Recording Mode] postavljenim na [Simult. ()]
 • Snimanje fotografija ili videozapisa s načinom [Recording Mode] postavljenim na [Simult. (/)]

Fotoaparat prestaje istovremeno snimati kada na jednoj od memorijskih kartica ponestane prostora. Kada uklonite memorijsku karticu na kojoj je ponestalo prostora, fotoaparat započinje snimati na drugu memorijsku karticu.
Kada memorijsku karticu na kojoj je ponestalo prostora zamijenite memorijskom karticom na koju je moguće snimati, fotoaparat ponovno započinje istovremeno snimanje s odabranom postavkom.


Primjer: Kada je funkcija [Prioritize Rec. Media] postavljena na [Slot 1]
([Recording Mode]: [Simult. (/)])

: Istovremeno snimanje je dostupno.

: Snimanje je onemogućeno.

: Istu sliku nije moguće istovremeno snimiti.

(A): Snimanje slika na memorijsku karticu više nije moguće (zbog nedostatka prostora itd.).

(B): Memorijska kartica je uklonjena.

(C): Umetnuta je memorijska kartica na koju je moguće snimati.

 • Slike koje se ne snimaju istovremeno (na primjer: fotografije se tijekom [Simult. ()]) nastavljaju snimati na drugu memorijsku karticu kada na upotrebljavanoj memorijskoj kartici ponestane prostora.
 • Kada na upotrebljavanoj memorijskoj kartici tijekom snimanja videozapisa ponestane prostora, videozapis nastavlja se snimati na drugu memorijsku karticu do završetka procesa snimanja.


Kada se slike snimaju odvojeno na dvije memorijske kartice u formatima RAW i JPEG:

 • Kada je način [Recording Mode] postavljen na [Sort(RAW/JPEG)] ili [Sort(JPEG/RAW)], a format [File Format] postavljen na [RAW & JPEG]

Fotoaparat prestaje snimati kada na jednoj od memorijskih kartica ponestane prostora. Kada uklonite memorijsku karticu na kojoj je ponestalo prostora, fotoaparat započinje snimati u formatima RAW i JPEG na drugu memorijsku karticu.
Kada memorijsku karticu na kojoj je ponestalo prostora zamijenite memorijskom karticom na koju je moguće snimati, fotoaparat ponovno započinje odvojeno snimanje s odabranom postavkom.


Primjer: Kada je funkcija [Prioritize Rec. Media] postavljena na [Slot 1]
([Recording Mode]: [Sort(RAW/JPEG)])

: Slike se sortiraju prema formatu datoteke.

: Snimanje fotografija je onemogućeno (moguće je snimanje videozapisa).

: Slike nije moguće sortirati.

(A): Snimanje slika na memorijsku karticu više nije moguće (zbog nedostatka prostora itd.).

(B): Memorijska kartica je uklonjena.

(C): Umetnuta je memorijska kartica na koju je moguće snimati.

 • Kada tijekom snimanja videozapisa ponestane prostora na upotrebljavanoj memorijskoj kartici, fotoaparat započinje snimati na drugu memorijsku karticu.


Kada se fotografije i videozapisi snimaju zasebno na dvije memorijske kartice:

 • Kada je način [Recording Mode] postavljen na [Sort(/)]

Kada na bilo kojoj od memorijskoj kartici ponestane prostora, fotografije i videozapisi snimaju se na drugu memorijsku karticu.
Kada memorijsku karticu na kojoj je ponestalo prostora zamijenite memorijskom karticom na koju je moguće snimati, fotoaparat ponovno započinje odvojeno snimanje s odabranom postavkom.


Primjer: Kada je funkcija [Prioritize Rec. Media] postavljena na [Slot 1]
([Recording Mode]: [Sort(/)])

: Slike se sortiraju prema vrsti slike.

: Slike nije moguće sortirati.

(A): Snimanje slika na memorijsku karticu više nije moguće (zbog nedostatka prostora itd.).

(B): Memorijska kartica je uklonjena.

(C): Umetnuta je memorijska kartica na koju je moguće snimati.

Savjet

 • Slike se snimaju na memorijsku karticu u utoru koji se na monitoru prikazuje sa simbolom strelice. Nakon što fotoaparat zamjeni utor funkcijom [Auto Switch Media], memorijsku karticu u prethodnom utoru zamijenite s memorijskom karticom na koju je moguće snimati.
 • Ako je način [Recording Mode] postavljen na [Standard], postavka [Prioritize Rec. Media] provodi automatsku zamjenu pri zamjeni utora. Ako želite snimati u utor koji se upotrebljavao prije zamjene, ponovno odaberite željeni utor s [Prioritize Rec. Media].
 • Ako želite kontinuirano snimati s postavkama postavljenim pod [Recording Mode] i [Prioritize Rec. Media], funkciju [Auto Switch Media] isključite s [Off].