Odabir medija (Memory recall)

Odabir utora za memorijsku karticu s koje se pozivaju postavke ili na koju se registriraju za M1 do M4.

  1. MENU (Camera Settings1) › [Select Media] › željeni utor.

Pojedinosti stavke izbornika

Slot 1:
Odabir utora 1.
Slot 2:
Odabir utora 2.