JPEG Image Size (fotografija)

Što je veličina slike veća, to će se više detalja reproducirati kada se slika ispiše na papiru velikog formata. Što je veličina slike manja, to će se više slika moći snimiti.

  1. MENU (Camera Settings1) › [JPEG Image Size] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Pri snimanju u veličini punog kadra

Kada je omjer [Aspect Ratio] postavljen na 3:2
L:60 M 9504 × 6336 piksela
M:26 M 6240 × 4160 piksela
S:15 M 4752 × 3168 piksela

Kada je omjer [Aspect Ratio] postavljen na 4:3
L:54 M 8448 × 6336 piksela
M:23 M 5552 × 4160 piksela
S:13 M 4224 × 3168 piksela

Kada je omjer [Aspect Ratio] postavljen na 16:9
L:51 M 9504 × 5344 piksela
M:22 M 6240 × 3512 piksela
S:13 M 4752 × 2672 piksela

Kada je omjer [Aspect Ratio] postavljen na 1:1
L:40 M 6336 × 6336 piksela
M:17 M 4160 × 4160 piksela
S:10 M 3168 × 3168 piksela

Pri snimanju u veličini ekvivalentnoj veličini APS-C

Kada je omjer [Aspect Ratio] postavljen na 3:2
L:26 M 6240 × 4160 piksela
M:15 M 4752 × 3168 piksela
S:6,5 M 3120 × 2080 piksela

Kada je omjer [Aspect Ratio] postavljen na 4:3
L:23 M 5552 × 4160 piksela
M:13 M 4224 × 3168 piksela
S:5,8 M 2768 × 2080 piksela

Kada je omjer [Aspect Ratio] postavljen na 16:9
L:22 M 6240 × 3512 piksela
M:13 M 4752 × 2672 piksela
S:5,5 M 3120 × 1752 piksela

Kada je omjer [Aspect Ratio] postavljen na 1:1
L:17M 4160 × 4160 piksela
M:10M 3168 × 3168 piksela
S:4,3 M 2080 × 2080 piksela

Napomena

  • Kada je format [File Format] postavljen na [RAW] ili [RAW & JPEG], veličina datoteke za slike RAW odgovara "L".