Vrijeme Audio Izlaza

Možete postaviti poništavanje jeke pri praćenju zvuka i spriječiti neželjena odstupanja u reprodukciji slike i zvuka dok je postavljen HDMI izlaz.

  1. MENU(Camera Settings2) › [Audio Out Timing] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Živo:
Zvuk se reproducira bez kašnjenja. Odaberite tu postavku kada odstupanje u reprodukciji zvuka predstavlja poteškoću pri praćenju zvuka.
Sinhroniz. sa govor.:
Zvuk i slika reproduciraju se sinkronizirano. Odaberite tu postavku da biste spriječili neželjena odstupanja u reprodukciji slike i zvuka.

Napomena

  • Primjena vanjskog mikrofona može uzrokovati kratku odgodu. Pojedinosti potražite u uputama za rad isporučenima s mikrofonom.