Povezivanje s računalom

 1. Umetnite dostatno napunjen komplet baterija u fotoaparat.
 2. Uključite fotoaparat i računalo.
 3. Provjerite je li funkcija [USB Connection] pod (Setup) postavljena na [Mass Storage].
 4. USB kabelom (A) povežite fotoaparat i računalo.

  • Prilikom povezivanja fotoaparata s računalom po prvi put, postupak prepoznavanja fotoaparata može se automatski pokrenuti na računalu. Pričekajte dok se postupak ne dovrši.
  • Ako proizvod povežete računalom s USB kabelom kada funkcija [USB Power Supply] uključena s [On], napajat će se s računala. (izvorna postavka: [Uključeno])
  • Upotrijebite kabel USB Type-C (isporučeno) ili standardni USB kabel.
  • Za komunikaciju veće brzine potrebno je kompatibilno s tehnologijom USB 3.2 i USB kabel tipa C (isporučen).

Napomena

 • Kada je između računala i fotoaparata uspostavljena USB veza, nemojte uključivati/isključivati ili ponovno pokretati računalo ili pokretati računalo iz stanja pripravnosti. U protivnom može doći do kvara. Prije uključivanja/isključivanja ili ponovnog pokretanja računala ili pokretanja računala iz stanja pripravnosti, isključite fotoaparat iz računala.