Komplet adaptera za više baterija

S ovim fotoaparatom možete koristiti komplet adaptera za više baterija (prodaje se zasebno) kako biste produljili trajanje snimanja. Kada upotrebljavajte komplet adaptera za više baterija uklonite poklopac baterije s fotoaparata.
Pojedinosti također potražite u uputama za rad isporučene s kompletom adaptera za više baterija.

Uklanjanje poklopca baterije

Povucite ručicu za oslobađanje poklopca baterije (A) u smjeru koji pokazuje strelica, a potom uklonite poklopac baterije.


Stavljanje poklopca baterije

Umetnite osovinu s jedne strane poklopca baterije u pričvrsno mjesto, a potom gurnite poklopac baterije pričvršćivanjem osovine na suprotnoj strani.

Napomena

  • Kada je priključna pločica kompleta adaptera za više baterija umetnuta u fotoaparat nemojte pomicati ručicu za zaključavanje na fotoaparatu. Ako to učinite, priključna pločica otpušta se iz fotoaparata.