Postavljanje metode za skakanje između slika (Image Jump Setting)

Postavlja kotačić i metodu za pomicanje između slika tijekom reprodukcije. Ova funkcija je praktična kada želite pronaći jednu ili više snimljenih slika. Također brzo možete pronaći zaštićene slike ili slike označene s pojedinom ocjenom.

  1. MENU(Playback) › [Image Jump Setting] › željena stavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Select Dial:
Odabir birača za kretanje između slika.
Image Jump Method:
Postavljanje metode za reprodukciju s funkcijom za preskakanje slika Image Jump.

Napomena

  • Grupa se broji kao jedna slika kada je metoda [Image Jump Method] postavljena na [One by one], [By 10 images] ili [By 100 images].
  • Kada metoda [Image Jump Method] nije postavljena na parametar [One by one], [By 10 images] ili [By 100 images], funkcija Image Jump nedostupna je ako je način [View Mode] postavljen na [Date View]. Ako način [View Mode] nije postavljen na [Date View], pri upotrebi birača odabranog pod [Select Dial] fotoaparat uvijek bez preskakanja reproducira svaku sliku.
  • Kada upotrebljavate funkciju Image Jump, a metoda [Image Jump Method] nije postavljena na parametar [One by one], [By 10 images] ili [By 100 images], datoteke videozapisa uvijek se preskaču.