Punjenje kompleta baterija pomoću punjača

 1. Umetnite komplet baterija u punjač baterije.
  • Komplet baterija postavite na punjač baterija u prateći smjer oznake .
  • Pogurajte komplet baterija do kraja u smjeru strelice.

 2. Kabel za napajanje (isporučen) priključite na punjač baterija, a zatim punjač baterija priključite na zidnu utičnicu.

  • Započinje punjenje i žaruljica punjenja CHARGE (A) svijetli narančasto. Žaruljica za punjenje CHARGE isključuje se kada razina napunjenosti dosegne približno 90 %.
  • Približno stanje napunjenosti možete provjeriti pomoću žaruljice indikatora stanja punjenja (B) sukladno tablici u nastavku. (Žaruljica svijetli narančastom bojom.) Žaruljica indikatora stanja punjenje isključuje se po završetku punjenja.
   Stanje punjenja Žaruljica CHARGE/žaruljica indikatora stanja punjenja
   Odmah nakon postavljanja kompleta baterija – 30 %
   30 % – 60 %
   60% – 90%
   90 % – potpuno napunjen
   Potpuno punjenje je dovršeno

   Razina napunjenosti koju prikazuje žaruljica indikatora stanja punjenja i postotci u prethodnoj tablici samo su grube ogledne vrijednosti.

   Stvarno stanje može se razlikovati ovisno o temperaturi i stanju kompleta baterija.

  • Vrijeme punjenja (potpuno punjenje): vrijeme punjenja je približno 150 min.
  • Gore navedeno vrijeme punjenja vrijedi za punjenje potpuno ispražnjenog kompleta baterija pri temperaturi od 25 °C. Punjenje može potrajati duže ovisno o okolnostima upotrebe i uvjetima.
  • Kada se žaruljica CHARGE i žaruljica indikatora stanja punjenje uključe i odmah potom isključe, komplet baterija potpuno je napunjen.

Napomena

 • Preporučujemo vam da komplet baterija punite pri temperaturi okoline od 10°C do 30°C. Ako punite komplet baterija na temperaturi izvan navedenog raspona, možda ga nećete moći učinkovito napuniti.
 • Prilikom upotrebe adaptera za izmjeničnu struju / punjača baterija poslužite se zidnom utičnicom u blizini. Ako dođe do smetnji, proizvod odmah isključite iz zidne utičnice kako biste isključili izvor napajanja.
  Ako upotrebljavate proizvod sa žaruljicom punjenja, imajte na umu da proizvod nije isključen iz izvora napajanja čak ni kada se žaruljica isključi.
 • Ako upotrebljavate potpuno nov komplet baterija ili komplet baterija koji nije duže vrijeme upotrebljavan, žaruljica punjenja CHARGE može brzo treperiti prilikom punjenja baterije. Ako se to dogodi, uklonite komplet baterija i zatim ga ponovno umetnite.
 • Kada je komplet baterija potpuno napunjen ili gotovo potpuno napunjen, nemojte ga neprekidno ili uzastopno puniti ako ga ne upotrebljavate. U protivnom može doći do smanjenja performansi baterije.
 • Upotrebljavajte isključivo originalne komplete baterija marke Sony.