Snimanje slika

 1. Pomoću kotačića za odabir načina rada odaberite željeni način snimanja.

  • Okrenite kotačić za odabir načina pritiskanjem tipke za otpuštanje kotačića za odabir načina u sredini kotačića za odabir načina.
 2. Prilagodite kut monitora i držite fotoaparat. Ili pogledajte u tražilo i držite fotoaparat.
 3. Kada je postavljen objektiv sa zumiranjem, slike povećavate okretanjem prstena za zumiranje.
 4. Pritisnite tipku zatvarača dopola da biste izoštrili.
  Kada je slika fokusirana, oglašava se zvučni signal i uključuje se indikator (poput ).

 5. Pritisnite tipku zatvarača do kraja.

Snimanje slika s fokusom zaključanim na željenom objektu (zaključavanje fokusa)

Snima slike uz zaključano izoštravanje na željenom objektu u načinu automatskog izoštravanja.

 1. MENU (Camera Settings1) › [Focus Mode][Single-shot AF] ili [Automatic AF].
 2. Postavite objekt u AF područje i pritisnite tipku zatvarača do pola.

  Izoštravanje je zaključano.

  • Ako je teško fokusirati željeni objekt, postavite [Focus Area] to [Center] ili [Flexible Spot].
 3. Nastavite pritiskati tipku okidača do pola i postavite objekt natrag u izvorni položaj da biste izvršili rekompoziciju snimke.

 4. Pritisnite tipku okidača do kraja da biste snimili sliku.

Savjet

 • Ako proizvod ne može automatski izoštriti sliku, indikator izoštravanja treperi i ne čuje se zvučni signal. Ili izvršite rekompoziciju snimke ili promijenite postavku izoštravanja. U načinu [Continuous AF] svijetli, a zvučni signal kojim se oglašava postizanje fokusiranja ne oglašava se.
 • Nakon snimanja prikazuje se ikona koja označava pisanje podataka. Nemojte uklanjati memorijsku karticu dok se prikazuje ikona.

Napomena

 • Kada se objekt kreće, fokus nije moguće zaključati čak i ako je funkcija [Focus Mode] postavljena na [Automatic AF].