Kut prikaza

Kut prikaza mijenja se u ekvivalent punog kadra ili APS-C/Super 35mm, ovisno o postavci za [APS-C/Super 35mm] i postavljenom objektivu. Kut prikaza također se razlikuje za snimanje fotografija i videozapisa.

Kut prikaza koji odgovara punom kadru

(A) Pri snimanju fotografija (s omjerom [Aspect Ratio] postavljenim na [3:2])

(B) Pri snimanju videozapisa


Fotoaparat snima s kutom prikaza koji odgovara punom kadru kada je format [APS-C/Super 35mm] isključen s [Off].

Kut prikaza koji odgovara formatu APS-C/Super 35mm

(A) Pri snimanju fotografija

(B) Pri snimanju videozapisa ( formati različiti od XAVC S 4K/30p)

(C) Pri snimanju videozapisa ( XAVC S 4K/30p 60 M ili 30p 100 M)


Fotoaparat snima s kutom prikaza koji odgovara formatu APS-C ili Super 35mm kada je format [APS-C/Super 35mm] uključen s [On].

Kut prikaza za fotografije je pribl. 1,5 puta žarišna duljina naznačena na objektivu. Za videozapise kut prikaza je pribl. 1,6 puta žarišna duljina navedena na objektivu. Kut prikaza za 4K videozapise XAVC u formatu 30p je pribl. 1,8 puta žarišna duljina navedena na objektivu.

Savjet

  • Kut prikaza automatski prelazi na ekvivalent formatu APS-C ili Super 35mm kada je format [APS-C/Super 35mm] u sljedećim situacijama postavljen na [Auto].
    • Kada postavite objektiv samo za format APS-C
    • Pri snimanju 4K videozapisa