Initial Focus Mag. (fotografija)

Postavlja omjer početnog povećanja kada se upotrebljava [Focus Magnifier]. Odaberite postavku koja će vam pomoći u kadriranju slike.

  1. MENU (Camera Settings1) › [Initial Focus Mag.] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Snimanje preko cijelog kadra

x1,0:
Prikazuje sliku s istim povećanjem kao i zaslon snimanja.
x5,9:
Prikazuje sliku povećanu 5,9 puta.


Snimanje veličine APS-C/Super 35mm

x1,0:
Prikazuje sliku s istim povećanjem kao i zaslon snimanja.
x3,9:
Prikazuje sliku povećanu 3,9 puta.