Umetanje/uklanjanje baterije

  1. Otvorite poklopac baterije.

  2. Umetnite komplet baterija i pritišćite ručicu za zaključavanje (A) pomoću vrha baterije dok baterija ne sjedne na svoje mjesto.

  3. Zatvorite poklopac.

Punjenje kompleta baterija dok je u fotoaparatu

Isključite fotoaparat i priključite ga na računalo itd. s USB kabelom.

Ako je fotoaparat uključen, također ga možete upotrebljavati s napajanjem s računala itd., no komplet baterija neće se puniti.

Upotrijebite isporučeni USB kabel tipa C ili kabel koji ispunjava specifikacije USB.

Uklanjanje kompleta baterija

Provjerite da pristupna žaruljica ne svijetli i isključite fotoaparat. Zatim pomaknite ručicu za zaključavanje (A) i izvadite komplet baterija. Pazite da vam komplet baterija ne ispadne.