Donji dio

 1. Ručica za zaključavanje
 2. Utor za umetanje baterije
 3. Poklopac baterije

  Pri pričvršćivanju dodatne opreme kao što je okomiti držak (prodaje se zasebno), uklonite poklopac baterije.


  Uklanjanje poklopca baterije

  Povucite ručicu za oslobađanje poklopca baterije (A) u smjeru koji pokazuje strelica, a potom uklonite poklopac baterije.


  Stavljanje poklopca baterije

  Umetnite osovinu s jedne strane poklopca baterije u pričvrsno mjesto, a potom gurnite poklopac baterije pričvršćivanjem osovine na suprotnoj strani.

 4. Rupa priključka za tronožac

  Upotrebljavajte tronožac s vijkom kraćim od 5,5 mm (7/32 inča). U protivnom nećete moći pričvrstiti fotoaparat i može doći do oštećenja fotoaparata.