BLUETOOTH-funktionen går inte att använda.

  • Stäng av tändningen. Vänta en stund och vrid sedan tändningen till ACC-läget.