Det går inte att spela upp på den smarttelefon som är ansluten till USB-porten.

  • USB-anslutningen är endast tillgänglig för Android-telefoner och USB-enheter i MSC-läge.
    När du använder en annan smarttelefon än en Android-telefon måste BLUETOOTH-anslutning upprättas.