Söka efter en station via stationsgrupp

Ställ in [Seek By] till [Station Gp] för att söka efter stationsgrupper, före användning.

  1. Tryck på SEEK+/– för att söka efter en station.

    Sökningen stoppas när enheten tar emot en station. Sök tills önskad station tas emot.

Söka efter en stationsgrupp

Håll /(vänster/höger) intryckt för att söka efter en stationsgrupp och släpp när önskad stationsgrupp visas.

Manuellt lagra en station

Håll önskat förinställningsnummer intryckt samtidigt som du tar emot den station du vill lagra.

Ta emot lagrade stationer

Tryck på önskat förinställningsnummer.