Skärmvisningar

Uppspelningsskärm:

Bild på uppspelningsskärmen

HOME-skärm:

Bild på Home-skärmen

OPTION-skärm:

Bild på Option-skärmen

1. Statusindikator
Ikon i teckenfönstret Information

(dämpa)
Tänds när ljudet dämpas.

(Alternativa frekvenser)
Tänds när AF (Alternativa frekvenser) är tillgängligt. (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))

(Trafikmeddelande)
Tänds när aktuell trafikinformation (TA: Trafikmeddelanden) är tillgängligt. (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))

(DAB-meddelande)
Tänds när ett DAB-meddelande är tillgängligt. (XAV-3550D(EUR))

(DAB)
Indikerar signalstyrka för DAB-radion. (XAV-3550D(EUR))

(BLUETOOTH)
Tänds när BLUETOOTH-signalen är aktiverad. Blinkar när anslutning pågår.

(ljud)
Tänds när det går att spela upp på ljudenheten genom att aktivera A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

(mobiltelefon)
Tänds när det går att ringa handsfreesamtal genom att aktivera HFP (Handsfree Profile).

(antenn)
Indikerar signalstyrka för ansluten mobiltelefon.

(batteri)
Indikerar återstående batteritid för ansluten mobiltelefon.
2. (källalternativ)

Öppnar menyn för källalternativ. Tillgängliga alternativ skiljer sig åt beroende på källan.

3. Tillämpningsspecifikt område

Visar uppspelningskontroller/-indikationer eller visar enhetens status. Visade alternativ skiljer sig åt beroende på källan.

4. Klocka

Visar tiden som ställts in under inställning av Date/Time.

5. (återgå till uppspelningsskärmen)

Växlar från HOME-skärmen till uppspelningsskärmen.

6. Tangenter för val av källa och inställningar

Ändrar källa eller gör olika inställningar.
Rulla för att välja inställningsikonen eller andra ikoner.
Tryck på den källikon du vill välja.

Ikon i teckenfönstret Namn
Radio
DAB+ (XAV-3550D(EUR))
BT Audio
Phone
USB
WebLink
Rear Camera
Settings
7. Tangenter för val av ljud

Ändrar ljudet.

8. (standby)

Växlar enheten till standbyläge (USB-laddning fungerar fortfarande). Tryck på valfri knapp för att återuppta.

9. (skärmavstängning)

Stänger av skärmen. Tryck på valfri del av skärmen för att starta den igen om den är avstängd.

10. (EXTRA BASS)

Ändrar inställningen för EXTRA BASS.

11. (EQ10/Subwoofer)

Ändrar inställningen för EQ10/Subwoofer.