Den automatiskt inställda klockan är inte korrekt.

  • Tidsinformationen i radiovågorna är inte korrekt.
    • Tryck på HOME, välj [Settings] [General] [Date/Time] [Set Date/Time], ställ sedan in på [Manual]. Tryck sedan på (registrera/inställning) och justera klockan manuellt.