Ett samtal blir oavsiktligt besvarat.

  • Anslutande telefon är inställd att svara på ett samtal automatiskt.
  • [Auto Answer] för enheten är inställt på [ON].