Den andra BLUETOOTH-enheten kan inte identifiera denna enhet.

  • Ställ in [Bluetooth Connection] till [ON].
  • Det går inte att identifiera enheten från en annan enhet när den ansluts till en BLUETOOTH-enhet. Avsluta aktuell anslutning och sök efter enheten från den andra enheten.
  • Du kanske måste radera denna enhet från historiken på den anslutna smarttelefonen eller mobiltelefonen beroende på vilken smarttelefon eller mobiltelefon du använder, och sedan para ihop dem igen.