Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet

För att kunna använda en ihopparad enhet måste den anslutas till denna enhet. Vissa ihopparade enheter ansluts automatiskt.

  1. Tryck på HOME, tryck sedan på [Settings].
  2. Tryck på [Bluetooth].
  3. Tryck på [Bluetooth Connection], tryck sedan på [ON].
    Se till att (BLUETOOTH) tänds i enhetens statusfält.
  4. Aktivera BLUETOOTH-funktionen på din BLUETOOTH-enhet.
  5. Manövrera BLUETOOTH-enheten för att ansluta till denna enhet.
    (mobiltelefon) eller (ljud) tänds i statusfältet.

Ansluta denna enhet till den senast anslutna enheten

När tändningen slås på och BLUETOOTH-signalen är aktiverad söker enheten efter den senast anslutna BLUETOOTH-enheten och anslutning upprättas automatiskt.

OBS!

  • När du streamar BLUETOOTH-ljud går det inte att ansluta denna enhet till en mobiltelefon. Anslut istället mobiltelefonen till denna enhet.

Fånga upp din röst vid handsfreesamtal

Du måste installera mikrofonen (medföljer).