General

Cannot play this content.
 • Det innehåll som valts går inte att spela upp eller så går det inte att hoppa över till nästa.
  • Det finns inte stöd för innehållets filformat. Kontrollera de filformat som stöds.
Device no response
 • Enheten känner inte igen ansluten USB-enhet.
  • Anslut USB-enheten igen.
  • Kontrollera att USB-enheten har stöd för enheten.
No Playable Data
 • Det finns ingen spelbar data på USB-enheten.
  • Ladda musikdata/filer på USB-enheten.
Overcurrent caution on USB.
 • USB-enheten är överbelastad.
  • Koppla från USB-enheten.
  • Ett fel har inträffat med USB-enheten eller en enhet som inte stöds är ansluten.
USB device not supported
 • Se supportsidan för mer information om kompatibiliteten för din USB-enhet.
USB hub not supported
 • USB-hubbar stöds inte på denna enhet.